Naujienos

Darbo laikas

Informuojame, kad karantino laikotarpiu įstaigos darbo laikas 07.00-18.00 val.

Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo

Karantino metu ir 3 mėn.po jo pabaigos netaikomas reikalavimas turėti sveikatos pažymėjimą.
Daugiau žr: 2020 m.  gegužės 14   d. Nr. V-1159 ,,DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ PAKEITIMOpapunktis 1.3.6.2.

Savivaldybė informuoja:

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

 

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

 

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

 

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

 

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

 

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

 

 Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

 

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

 

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

·         Yra būtinybė prižiūrėti vaiką, ugdomą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, arba pagal specialiojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia iki 21 metų.

·         Vaikas serga lėtinėmis ligomis. Sunkių lėtinių ligų sąrašą galima rasti čia.

·         Vaikas gyvena su asmenimis, priklausančiais rizikos grupėms, kuriuos reikia saugoti: tai yra, vyresniais nei 60 metų ar sergančiais sunkiomis lėtinėmis ligomis. Sunkių lėtinių ligų sąrašą galima rasti čia.

 

Linkime sklandaus darbo!

Maloniai, vicemerė Edita Tamošiūnaitė

Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose nuo 2020 M. gegužės 18 D.

Kviečiame tėvelius, kuriems yra būtinybė vesti vaikus į darželį, susipažinti su rekomendacijomis.

Rekomendacijos (pdf)

Vaikų priežiūros organizavimas karantino laikotarpiu

Vilniaus miesto savivaldybės įsakymu, nuo š.m. balandžio 27d., įstaigoje organizuojama vaikų priežiūra.

Įvertinus visas  galimybes, jei vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, tėvai kreipiasi į įstaigos administraciją ir abu pateikia darbdavio pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Darbdavio pažyma  pateikiama  elektroniniu būdu.
Tėvai privalo užtikrinti vaiko priežiūrą namuose jeigu:

  • kai vaikas serga lėtinėmis ligomis;
  • kai vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, ŽIV; piktybiniai navikai ; cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną, ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

LR SA ministro sprendimas (pdf)

Priėmimas į darželį

Gerb. Tėveliai,
Šiuo metu vyksta vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Ugdymo sutartis su įstaiga turite pasirašyti  iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu!
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu  sutarčių pasirašymui elektroniniu būdu sistema ruošiama. Visą informaciją apie pateiktą prašymą ir įvykusį priėmimą galite rasti čia: https://svietimas.vilnius.lt.

Šiuo metu mūsų įstaiga uždaryta karantinui, dirba tiktai budintis personalas!

Visais rūpimais klausimais, prašome skambinti nurodytais telefonais: (85) 2656542; (85) 2384919

Kai tik karantinas pasibaigs, nekantriai lauksime mūsų susitikimo!

Būkite sveiki!