Įstaigos taryba

ĮSTAIGOS TARYBA

2020-2021 metai

  •  Zita Vasiliauskienė – pirmininkė, tėvų atstovas
  • Virginija Taleikauskaitė – tėvų atstovas
  • Iveta Burgondo – tėvų atstovas

Vilniaus lopšelio-darželio „Gervelė“ direktorės įsąkymas (pdf)