Vilniaus lopšelis – darželis „GERVELĖ“

Vilniaus lopšelis-darželis „Gervelė“ įkurtas 1976 metais Naujininkų mikrorajone, Dzūkų gatvėje. Darželis vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo kalba – lietuvių, rusų.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-20 sprendimu Nr.1-1268 prie Vilniaus miesto lopšelio- darželio „Gervelė“  nuo 2018 m. sausio 1 d. prijungtas Vilniaus miesto lopšelis- darželis „ Klevelis“, Stadiono g. 5.

Po reorganizavimo Vilniaus lopšelis- darželis „Gervelė“ ugdymo procesą organizuoja patalpose, esančiose Dzūkų g. 32 ir Stadiono g. 5.  Buveinė- Dzūkų g. 32, LT-02116 Vilnius.

Siekdama padėti šeimai pažinti, perimti lietuvių ir rusų tautų istorinį bei kultūrinį palikimą, lopšelio – darželio bendruomenė tapo rusų ir lietuvių papročių ir tradicijų puoselėtoja.

Lopšelyje – darželyje veikia 10 (dešimt) grupių, kurias lanko 1,5 – 7 metų ikimokyklinio amžiaus vaikai (grupės komplektuojamos to paties amžiaus arba įvairaus amžiaus vaikų.)

Lopšelyje – darželyje „Gervelė“ dirba kvalifikuoti pedagogai, pagalbos specialistai (psichologas, soc. pedagogas, logopedas), gebantys ugdyti šiuolaikinio vaiko kompetencijas bei tenkinti pagrindinius jo poreikius – bendravimą su bendraamžiais, fizinio ir psichinio saugumo, pažinimo, saviraiškos. Nuo 2001 m. lopšelis – darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir dirba pagal sveikatos ugdymo projektą.

Įstaiga yra atvira ir plėtoja partnerystę su Vilniaus miesto kolegijos pedagogikos fakulteto pedagoginių studijų kaitos centru, Vilniaus edukologijos universitetu, Vilniaus sveiko miesto biuru, Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centru, Naujininkų seniūnija, asociacijų „Sveikatos želmenėliai“, „Slavų vainikas“ nariais, Naujininkų rajono metodinio būrelio „Aušra“ nariais, „Dzūkų“ biblioteka, „Saulutės“ biblioteka, Naujininkų ir „Saulėtekio“ vidurine mokykla.