Vaikų priėmimas į lopšelį- darželį

Į darželį priimami 1,5 – 7 m. amžiaus vaikai, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka.
Su vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo aprašu susipažinti galite paskaitę 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 1-235 „Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.
Kaip veikia naujoji registracijos į darželius sistema …
Ko reikia ateinant į lopšelį-darželį „Gervelė“?

Vaikai į darželį priimami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka  http://www.vilnius.lt/

► UŽREGISTRUOK VAIKĄ Į DARŽELĮ ►PRIĖMIMO Į DARŽELIUS TVARKA

Prašymus priimti vaiką į darželį tėvai/globėjai pildo Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje:
http://www.vilnius.lt/  ► UŽREGISTRUOK VAIKĄ Į DARŽELĮ  ► TEIKTI PRAŠYMĄ Į DARŽELIUS

Gavę savivaldybės pranešimą apie skirtą vietą, tėvai ar globėjai privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki š. m. gegužės 31 d. patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos privalomus dokumentus:
– vaiko gimimo liudijimo kopiją;
– gydytojų pažymas (jei tokių esama);
– dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.
Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) iki š.m. gegužės 31 d. ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.
Nepateikus reikiamų dokumentų laiku ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis, sutartis nebus sudaroma ir vaikas neteks vietos Įstaigoje. Prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo. Prisijungus prie savivaldybės interneto svetainės https://svietimas.vilnius.lt/ galima matyti savo vaiko informaciją.

Vaikai iš darželio išbraukiami raštišku tėvų prašymu ir direktoriaus įsakymu.