Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA
2020 -2021 M. M.

Metodinė taryba – savivaldos institucija, skirta darželio metodinei veiklai organizuoti. Metodinė taryba sudaroma direktoriaus įsakymu iš patyrusių, aukštesnę kvalifikacinę kategoriją ir metodinio darbo patirties turinčių auklėtojų bei kitų specialistų. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

  • Zita Vasiliauskienė-koordinatorė
  • Valentina Mikolč-ikimokyklinio ugdymo pedagogė
  • Irena Ogar-priešmokyklinio ugdymo pedagogė