Finansinės ataskaitos

2019 M. Gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (.pdf)

2018 m. Gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (.pdf)

2017 m. Gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (.pdf)