Mokytojų taryba

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GERVELĖ“

MOKYTOJŲ TARYBA
2010-2021 metai

Pedagogų taryba – nuolat veikianti darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei kiti darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, psichologas. Mokytojų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu.

Sandra Neldner
Daiva Petkevičienė
Ieva Navickaitė
Valentina Mikolč
Tatjana Griščiuk
Vida Rauluškevičiūtė
Kristina Rožan
Daiva Šeputienė
Teresa Melkienė
Natalija Kondratovič
Irena Ogar
Tatjana Isaiko
Zita Vasiliauskienė
Tatjana Kinderevičienė
Mantas Makutunovičius
Irena Kateščenko
Daiva Vanagelienė
Julija Jaruševičienė
Anželika Neldner
Jurgita Mosiejūtė

Pedagogo vardas pavardė Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Daiva Petkevičienė aukštasis ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja
Daiva Šeputienė aukštasis priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Valentina Mikolč aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja
Tatjana Griščuk aukštasis ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja
Zita Vasiliauskienė aukštasis priešmokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja
Irena Kateščenko aukštasis ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtoja
Ieva Navickaitė aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtoja
Anželika Neldner aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtoja
Tatjana Kinderevičienė aukštasis meninio ugdymo pedagogė vyr. auklėtoja
Vida Rauluškevičiūtė aukštasis ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtoja
Daiva Vanagelienė spec. vidurinis ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtoja
Mantas Makutunovičius aukštesnysis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo fizinio lavinimo specialistas
Julija Jaruševičienė aukštasis ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtoja
Natalija Kondratovič aukštasis ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtoja
Irena Ogar aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja
Tatjana Isaiko spec. vidurinis meninio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja
Teresa Melkienė aukštasis ikimokyklinio ugdymo mokytoja auklėtoja
Kristina Rožan aukštasis ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. auklėtoja